Białostocka
Dolnośląska
Gdańska
Kielecka
Krakowska
Kujawsko-Pomorska
Lubelska
Łódzka
Mazowiecka
Opolska
Podkarpacka
Stołeczna
Śląska
Warmińsko-Mazurska
Wielkopolska
Zachodniopomorska
Ziemi Lubuskiej
Schronisko Głodówka

files/zhp.pl/tpl/img/menu_sep.png

1 procent dla ZHP

Czym jest duch zastępu?

Duchem zastępu nazywamy atmosferę i „klimat", jaki panuje w zastępie. O duchu zastepu świadczy, jak bardzo członkowie zastępu są ze sobą zżyci i jak bardzo wyróżniają się na tle drużyny. Bo w zastępie, jak u muszkieterów Aleksandra Dumasa, powinno dominować hazło „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego". Wspólne przeżycia i prace potęgują ducha zastępu. Zaznaczenie swojej odrębności przez własną obrzędowość zastępu - nazwę zastępu, obrzędowe powitanie, szyk, okrzyk, elementy zbiórek, proporzec niezwykle silnie wiążą zastęp, kształtują poczucie wspólnoty, dostarczają wspólnych przeżyć i wzruszeń, są elementami zapamiętywanymi na całe życie.

Gdy zżyty zastęp harcerski osiągnie pewną sumę wspólnych przeżyć; gdy wszyscy złożą Przyrzeczenie i określą przez to swój kierunek prac i zamiłowań, wtedy pojawi się w zastępie bardzo ważna wartość - braterstwo. Ono będzie stało na straży każdego z osobna i jednocześnie całości zastępu.