Białostocka
Dolnośląska
Gdańska
Kielecka
Krakowska
Kujawsko-Pomorska
Lubelska
Łódzka
Mazowiecka
Opolska
Podkarpacka
Stołeczna
Śląska
Warmińsko-Mazurska
Wielkopolska
Zachodniopomorska
Ziemi Lubuskiej
Schronisko Głodówka

files/zhp.pl/tpl/img/menu_sep.png

1 procent dla ZHP

Jak zaplanowac prace zastępu ?

Jednym z zadań zastępowego jest zaplanowanie pracy zastępu. Jako zastępowy nie możesz improwizować, prowadzić zbiórki bez celu, planu pracy, znajomości harcerzy i podstawowych dokumentów. Plan pracy zastępu jest najważniejszym twoim materiałem. Najprościej można powiedzieć, że planowanie jest spisaniem tego, co, kiedy i jak chcemy zrobić.

 

W tworzeniu planu pracy zastępu biorą udział wszyscy harcerze, ponieważ tworzycie go dla siebie i wspólnie będziecie go realizować.

 

  1. Potrzeby, zainteresowania, oczekiwania i marzenia harcerzy, czyli co chcę robić z innymi, czego pragnę dla siebie? Każdy, kto przychodzi do zastępu, ma jakieś oczekiwania i potrzeby, które chce w nim realizować. Są one różne. Ale właśnie od ciebie zależy tworzenie warunków do ich realizacji. Spisane na pierwszej zbiórce propozycje musisz dokładnie przeanalizować i stwierdzić, które jesteś w stanie zrealizować, a które są zupełnie nierealne. Pamiętaj, że od zaspokojenia potrzeb i oczekiwań może zależeć zainteresowanie harcerzy zbiórką, aktywność, inicjatywa, pomoc w realizacji programu, zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności, doskonalenie swojego charakteru i postaw itd.

 

  1. Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie określają ideał harcerza, do którego będziesz dążył wraz z twoimi harcerzami. Twoim zadaniem będzie kształtowanie w nich postawy zgodnej z Prawem i Przyrzeczeniem. Harcerstwo to znacznie więcej, niż miłe spędzanie czasu. To między innymi praca nad sobą i jednocześnie służba Bogu i Polsce.

 

  1. Sprawności indywidualne i zadania zespołowe. Zarówno ty, jak i twoi harcerze powinniście w ciągu całego roku harcerskiego zdobywać sprawności, które umożliwia praca w zastępie. Rozmawiaj ze swoimi harcerzami o tym, co potrafią, czym by chcieli się wykazać lub czego chcieliby się nauczyć. Umożliwiaj im zdobywanie sprawności przy każdej nadarzającej się okazji. Wykorzystuj sytuacje, kiedy macie powierzone zadanie dla całego zastępu. Na przykład drużynowy zleca wam przygotowanie mikołajek dla drużyny. Może się okazać, że ktoś pięknie maluje albo bardzo dobrze gotuje. Jest to bardzo dobry moment, by przyznać sprawność plastyka lub kuchcika (oczywiście po spełnieniu wszystkich wymagań).

 

  1. Wymagania stopni harcerskich zawierają spis zadań dla harcerki bądź harcerza, chcącego zdobyć kolejny stopień. Zbierz informacje, jakie stopnie będą zdobywali twoi harcerze. Czytając próbę staraj się poszczególne wymagania dzielić na tematy zbiórek zastępu. Na przykład w wymaganiach na stopień młodzika/ochotniczki jest taki punkt: „Uczestniczyłam/em w grze terenowej. Wyznaczyłam/łem strony świata za pomocą słońca, przedmiotów terenowych i busoli. Dotarłam/em do wyznaczonego miejsca po znakach patrolowych". Aby pomóc zaliczyć ten punkt, możesz zaplanować zbiórkę, na której nauczysz wyznaczania stron świata i obsługi busoli a następnie te umiejętności będą sprawdzone w czasie gry terenowej na biwaku drużyny.

 

  1. Kalendarz dat i wykaz najważniejszych imprez, spraw drużyny oraz propozycji programowych znajdują się w planie pracy drużyny, który otrzymasz od drużynowego. Drużynowy może również w ramach różnych akcji narzucić wam jakieś szczególne zadanie do wykonania.

 

  1. Potrzeby środowiska. Zastęp nie działa w próżni. W czasie pierwszych wypraw w teren zwróćcie uwagę, jakie prace czy zadania możecie podjąć w osiedlu, szkole, mieście, na podwórku itp. Co zmienić w waszym otoczeniu z pożytkiem dla wszystkich? Komu i jak możecie pomóc?

 

 

Aby przystąpić do pisania planu pracy zastępu, musisz odpowiednio wcześniej wykonać kilka czynności:

  • poprosić drużynowego o plan pracy drużyny,

  • zebrać informacje ze szkoły/osiedla, czy ktoś potrzebuje waszej pomocy,

  • poprosić wszystkich członków zastępu o przyniesienie kart prób na stopień.

 

Aby łatwiej było ci stworzyć plan zastępu, narysuj pomocniczą tabelkę:

 

Lp.
Data
Temat zbiórki
Forma

1.

7.09

 

 

2.

14.09

 

 

3.

21.09

 

 

4.

30.09

 

 

 

Czym różni się temat zbiórki od formy?

Temat zbiórki jest to myśl przewodnia spotkania z zastępem. Jeśli chcesz zrobić zbiórkę z nauki posługiwania się busolą, to właśnie to jest tematem zbiórki. Natomiast forma jest to sposób, w jaki chcesz, aby ta zbiórka się odbyła. Może to być wyjście do lasu, zbiórka w harcówce, ognisko itd. Wszystko zależy od tematu zbiórki, czasem pogody lub waszych własnych pomysłów. Formy mogą być przeróżne, może to być nawet wspólne wyjście do kina czy koszenie trawy na podwórku babci Wojtka. Pamiętaj, aby dobrze dobierać formy do tematów zbiórek. Jeśli będziesz chciał nauczyć zastęp sposobów układania ogniska, to nie przeprowadzaj wykładu w harcówce, tylko zabierz swoich harcerzy do lasu, gdzie możesz teorię od razu wykorzystać w praktyce.

 

Oto kilka przykładów:

 

Temat

Forma

Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie

ognisko

Pamiętamy o poległych

zbiórka przy grobach nieznanych żołnierzy

(i posprzątanie grobów)

Znaki patrolowe

wyjście do lasu

Gazetka zastępu

zbiórka u Ani w domu

 

Na początku zbiórki, na której będziecie tworzyć plan pracy, spiszcie wszystkie wasze propozycje, oczekiwania i marzenia. Zobaczycie wtedy, czy coś się nie pokrywa, co jesteście w stanie zrobić a co jest zupełnie nierealne do wykonania. Być może niektóre propozycje będą pokrywały się z tym, co ty chciałeś zrobić w ramach zdobywania stopni i sprawności. Dlatego warto spisać wszystkie pomysły na samym początku jeszcze przed układaniem planu. Wszystkie propozycje będące na widoku w każdej chwili będziecie mogli połączyć przy okazji innych tematów zbiórek.

 

Plan pracy zastępu najlepiej stworzyć na kwartał lub pół roku. Oczywiście możecie od razu zrobić plan na cały rok, jednak jest to bardzo trudne i wymaga bardzo dobrego rozplanowania i przemyślenia.

 

Poszczególne kroki w uzupełnianiu tabelki:

1 KROK - wpiszcie w tabelkę wszystkie zbiórki drużyny oraz te zbiórki, które wynikają z jakiejś imprezy drużyny (np. topienie Marzanny), szczepu, hufca, chorągwi; wpiszcie także akcje, do których wy jako zastęp musicie się przygotować (np. trzytygodniowa akcja poświęcona bohaterowi drużyny).

2 KROK - na podstawie kart prób i wymagań na stopnie podzielcie zadania na propozycje zbiórek zastępu, podczas których będziecie mogli te wymagania zrealizować. W podobny sposób wybierzcie pomysły najtrafniejszych zbiórek na zdobycie sprawności indywidualnych czy zadań zespołowych. Jeżeli jesteście zastępem starszoharcerskim, podejmiecie się realizacji projektów.

3 KROK - pozostałe, wolne rubryki uzupełnijcie własnymi pomysłami zbiórek wynikającymi z waszych potrzeb, zainteresowań, oczekiwań wychowawców klas czy chęci niesienia komuś pomocy.

 

UWAGA!!! - wpisując tematy zbiórek musisz pamiętać, że nie można każdej sprawy załatwić w każdym terminie. Bezsensem byłoby trenować rolowanie koca przez cały styczeń, gdy najbliższą wycieczkę planujecie w kwietniu - wtedy będzie na to odpowiednia pora. Nie warto robić zbiórki w harcówce o historii ZHP w maju, kiedy słońce prosi, by zbiórka odbyła się na powietrzu. Przeprowadź zbiórkę o historii w jesienne wieczory, kiedy deszcz sprawia, że fajnie jest siedzieć w ciepłym pomieszczeniu. Po co masz tracić pogodne dni na żmudne przepisywanie teoretycznych wiadomości. Nie planuj też nauki rozbijania namiotu w grudniu - skoro to pora na zawody saneczkowe. Sumując: MYŚL ROZSĄDNIE!!

 

W ten sposób powoli wypełnicie wspólnie tabelkę i stworzycie plan pracy zastępu. Po przeanalizowaniu całości jeszcze raz z zastępem i z drużynowym wpisz go na czysto do prowadzonej w zeszycie lub w komputerze książeczki zastępu.

Jednym z zadań zastępowego jest zaplanowanie pracy zastępu. Jako zastępowy nie możesz improwizować, prowadzić zbiórki bez celu, planu pracy, znajomości harcerzy i podstawowych dokumentów. Plan pracy zastępu jest najważniejszym twoim materiałem. Najprościej można powiedzieć, że planowanie jest spisaniem tego, co, kiedy i jak chcemy zrobić.

 

W tworzeniu planu pracy zastępu biorą udział wszyscy harcerze, ponieważ tworzycie go dla siebie i wspólnie będziecie go realizować.