Białostocka
Dolnośląska
Gdańska
Kielecka
Krakowska
Kujawsko-Pomorska
Lubelska
Łódzka
Mazowiecka
Opolska
Podkarpacka
Stołeczna
Śląska
Warmińsko-Mazurska
Wielkopolska
Zachodniopomorska
Ziemi Lubuskiej
Schronisko Głodówka

files/zhp.pl/tpl/img/menu_sep.png

files/instruktor.zhp.pl/tpl/1procent.zhp.png

2010-02-02 13:43

Przyrodnik

 

Sprawność przypomina nieco „Przyjaciela zwierząt", lecz zdobywając „Przyrodnika" wykażesz się nie tylko zamiłowaniem do zwierząt, ale także do przyrody, która cię otacza. Do zaliczenia tej sprawności wystarczy, ze wykonasz jeden przedmiot - zielnik.

 

    1. Rozpoznał po sylwetkach i liściach dziesięć drzew (np. dąb, brzozę, klon, leszczynę, wierzbę, topolę, lipę, sosnę, świerk, jodłę, modrzew).

 

Co zrobić?

Podczas wycieczki do lasu zbierz kilkanaście liści i wklej je do albumu lub zeszytu. Umieszczając pod nimi krótkie opisy stworzysz zielnik. Obok liści narysuj sylwetkę właściwego drzewa. Możesz także zrobić zdjęcia drzew i połaczyć zielnik z albumem fotograficznym. Zaprezentuj swój zielnik zaprezentujesz kolegom w drużynie lub w klasie.

 

    2. Rozpoznał na rysunku lub zdjęciu po pięć gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce.

 

Propozycja:

Wydrukuj z internetu lub wytnij ze starych czasopism ilustracje chronionych zwierząt i roślin. Możesz także zrobić im zdjęcia (zwierzętom najłatwiej w ogrodzie zoologicznym) a następnie wklej je do swojego zielnika, który stanie się już bardzo interesującym albumem.

 

    3. Uczestniczył w wycieczce do lasu, ułożył i przedstawił w zastępie pięć zasad zachowania się w lesie.

 

Jak?

Podczas tej wycieczki pamiętaj o zebraniu liści (patrz 1)! Zasady spisz na kartce i dołącz do swojego zielnika jako informację dodatkową.

Pamiętaj, to mają być twoje własne zasady. Na pewno napiszesz o nieniszczeniu roślin, o niestraszeniu zwierząt, o cichym zachowaniu. A może o mrowiskach? A może właściwym zbieraniu grzybów lub jagód? A może o nieśmieceniu? Na pewno będziesz miał dużo pomysłów.

 

    4. Samodzielnie lub z zastępem zasadził drzewko w pobliżu swojego domu, na działce lub przy szkole.

Porozmawiajcie z dyrekcją waszej szkoły i zapytajcie, czy moglibyście posadzić na terenie szkoły swoje „harcerskie" drzewko. Możecie je kupić w sklepie z roślinami, wykopać ze swojego ogródka lub (gdy jest to samosiejka i grozi jej, iż ktoś ją podepcze lub zniszczy) przynieść z lasu.

 

Wróć