Białostocka
Dolnośląska
Gdańska
Kielecka
Krakowska
Kujawsko-Pomorska
Lubelska
Łódzka
Mazowiecka
Opolska
Podkarpacka
Stołeczna
Śląska
Warmińsko-Mazurska
Wielkopolska
Zachodniopomorska
Ziemi Lubuskiej
Schronisko Głodówka

files/zhp.pl/tpl/img/menu_sep.png

1 procent dla ZHP

Kim jest zastępowy?

Gen. Robert Baden-Powell, stwierdził: Gdybym mógł wybierać miejsce, które chciałbym zajmować w ruchu, to chciałbym być zastępowym.

 

Zastępowy to specyficzna funkcja. Nie jest on dowódcą wojskowym - a rozkazuje i rządzi, nie jest nauczycielem - a uczy wielu ciekawych i pożytecznych rzeczy, nie jest rodzicem - a wychowuje. Kim więc jest? Najlepiej chyba go przyrównać do starszego brata, który chętnie dzieli się swym doświadczeniem a także do przodownika w zabawach, grach, różnych zajęciach i pracach. To harcerz, która stoi na czele swojego zastępu.

 

Zastępowym zostaje harcerz, który ma pewne odpowiednie cechy, wyróżnia się na tle innych. Wybór zastępowego może odbyć się według dwóch schematów:
1. Drużynowy powierza jednemu z harcerzy, który odznacza się pewnymi cechami, zadanie stworzenia nowego zastępu.
2. Z grupy harcerzy podczas pracy wyróżnia się jeden. To on najczęściej kieruje działaniami, najwięcej wie, ma największy autorytet w grupie i drużynowy mianuje go zastępowym.

W obu przypadkach wybrany na zastępowego harcerz musi się charakteryzować pewnymi cechami:
- zdolnościami przywódczymi i organizacyjnymi
- odpowiedzialnością,
- pomysłowością, inicjatywą, twórczym myśleniem,
- umiejętnością podejmowania decyzji,
- umiejętnością ciekawego przekazywania wiadomości,
- szerokimi zainteresowaniami, dużą wiedzą ogólną, a również (szczególnie!) harcerską, musi przewyższać zastęp pod względem umiejętności,
- umiejętnością dotarcia do każdego członka zastępu i zaprzyjaźnienia się z nim.

 

A oto zadania zastępowego:

  1. Opracowuje plan pracy zastępu na dany okres oraz planuje szczegółowo poszczególne zbiórki zastępu.

  2. Prowadzi zaplanowane zbiórki.

  3. Organizuje wszelkie prace zastępu przez rozdzielanie zadań każdemu według jego umiejętności.

  4. Prowadzi dokumentację zastępu (książeczka zastępu, kronika zastępu).

  5. Bierze udział w radach drużyny, wnioskuje w sprawach członków swego zastępu.

  6. Dba o to, by członkowie zastępu zdobywali stopnie i sprawności, by osiągali dobre wyniki w szkole, by z harcerstwa wynieśli jak najwięcej radości i dobrych przeżyć.

  7. Wpływa na zastęp poza zbiórkami przez interesowanie się, czy wszystkie poczynania członków dokonują się po harcersku, według zasad Prawa Harcerskiego.